Aviso legal

AVISO LEGAL

Informacion xeral en cumprimento da “Lei de Servizos da Sociedade da Informacion e de Comercio Electronico (Lssice).

TERMOS E CONDICIONS DE USO DO SITIO WEB:

Este e un lugar Web que AEIGA (Asociacion de Empresas de Insercion de Galicia) pon a disposicion de todos os/as usuarios/as da rede Internet. O seu obxectivo e subministrar servizo e informacion aos devanditos usuarios/as e proxectar e dar visibilidade as empresas de Insercion e solidarias da Comunidade Autonoma de Galicia.
AEIGA non e responsable do contido, exactitude e actualizacion da informacion que proven doutras persoas fisicas ou xuridicas e que conste no lugar Web ou e que se remita a partir de enlaces ou outros sistemas.

Todos os datos subministrados polos/as usuarios/as non se destinaran a outras finalidades que as expresadas en cada caso, nin tampouco se facilitaran a terceiros, de acordo cos principios de proteccion de datos de caracter persoal que establece a Lei Organica de Proteccion de Datos.

AEIGA reservase o dereito a modificar e ampliar contidos, informacions, aplicativos, etc. deste lugar Web en calquera momento e sen previo aviso. O interese de AEIGA e o de que este lugar Web funcione coa maxima eficacia e cumpra a finalidade para a que foi creado e por iso o manten, ofrecendo todos os medios razoables para conseguilo, pero non se responsabiliza de posibles disfuncions e/ou anomalias no seu funcionamento.

AEIGA podera modificar os termos e condicions que aparecen nesta paxina Web e, polo tanto, aconsella a sua consulta cunha periodicidade razoable por se se producen cambios nestes.

O uso deste lugar Web implica a aceptacion dos termos e condicions contidos neste. Para calquera aclaracion, informacion, suxestion, queixa, etc. poden utilizar a caixa de correo de contacto e suxestions desta Web.

Os/as usuarios/as poden exercer o seu dereito de acceso, rectificacion, cancelacion e oposicion que lles outorga a vixente Lei Organica de Proteccion de Datos sobre os seus datos, solicitandoo con previa identificacion, persoalmente, por telefono, por correo, fax ou correo electronico.