• PROGRAMAS E INCENTIVOS

    ORDE do 1 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

  • PROGRAMAS E INCENTIVOS

    ORDE do 30 de setembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

  • PROGRAMAS E INCENTIVOS

    ORDE do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014