CATA DE IDEAS EMPRESARIAIS – FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

A través do Proxecto Laces AEIGA foi invitada á xornada de presentación do mércores 3 de abril de 2019 da “Cata de Ideas Empresariais no sector da economía social” na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC. Unha exposición formada por 22 paneis e 5 pantallas táctiles para recoller o labor de 20 empresas de diferentes tipoloxías empresariais representantes da economía social de Galicia e do Norte de Portugal.  Cormo Integral EIL foi a empresa elexida para representar ás Empresas de Inserción Laboral de Galicia como exemplo de empresas de boas prácticas de economía social.

http://negocio.laceseconomiasocial.com/gl/nova/20-casos-de-boas-pr%C3%A1cticas-na-econom%C3%ADa-social-as%C3%AD-son-empresas-e-entidades-da-cata-de-ideas?fbclid=IwAR3kKkqegDNZY6RdG6KSMxWddIyUWtUXpTI2ZSjjDOBXIRSp8YRaxgSxtNk