Estatutos EI

Os estatutos representan as pautas establecidas polos membros da organización, as cales definen as súas relacións internas e o funcionamento xeral da entidade.

Polo tanto, resulta crucial que estas disposicións axústense de maneira adecuada ás particularidades da empresa que quere constituír.

Algúns factores para ter en conta durante a elaboración dos estatutos para unha empresa de inserción son:

Obxecto social

Segundo o artigo 4 da Lei 44/2007 “Terá a consideración de empresa de inserción aquela sociedade mercantil ou sociedade cooperativa legalmente constituída que, debidamente cualificada polos organismos autonómicos competentes na materia, realice calquera actividade económica de produción de bens e servizos, cuxo obxecto social teña como fin a integración e formación sociolaboral de persoas en situación de exclusión social como tránsito ao emprego ordinario.”

Repartición de beneficios

Segundo o artigo 5.e da Lei 44/2007, establécese a obriga de  “Aplicar, polo menos, oitenta por cento dos resultados ou excedentes dispoñibles obtidos en cada exercicio á mellora ou ampliación das súas estruturas produtivas e de inserción.”

Actividades económicas

Segundo o artigo 5.d da Lei 44/2007, Requisitos: “Non realizar actividades económicas distintas ás do seu obxecto social.”

Isto significa que se unha actividade non está explicitamente detallada nos estatutos, a empresa carece de autorización para realizala.

Por iso, recoméndase que os estatutos sexan o suficientemente amplos para evitar a súa posterior modificación ou ampliación.

Modelo de estatutos dunha EI

Abrir chat
1
Necesitas axuda?
Ola 👋, en que podemos axudarte?