AEIGA é socia de FAEDEI dende 2007.

FAEDEI é a Federación de Asociacións de Empresas de Inserción das diferentes comunidades do Estado español.

Na actualidade, reúne máis de 200 empresas de inserción que xeran uns 4.000 empregos dirixidos a persoas con dificultades de acceso ao mercado laboral.

REPRESENTA os intereses económicos, sociais e empresariais das asociación socias ante as Administracións, as organizacións públicas e privadas e os axentes sociais.

FOMENTA o desenvolvemento das empresas de inserción.

DEFENDE os intereses das persoas en risco de exclusión social a través da inserción social e laboral.

 

 

www.faedei.org

www.faedei.org