Fomento da Igualdade a traves das TICs

Aeiga levará a cabo un curso de Fomento da igualdade a través das tics. (25 horas)

LUGAR: Centro Sociocultural de Vite (Rúa Carlos Maside, nº7). Santiago de Compostela.

Data: do 19 ao 23 de xuño de 2017

HORARIO: 9:00-14:00h.