Protección de datos

Set 12, 2022 | Novas, Xornadas

De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada participante dos proxectos aos que pertence esta actuación. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinaturada o seu consentimento claro. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo e período de xustificación do programa. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Rúa Concheiros 33, 1º Santiago de Compostela 15703).Os seus datos serán cedidos á Consellería de Emprego e Igualdade coa finalidade de xustificación das subvencións obtidas para a realización desta actividade e poderán ser cedidos ao Ministerio de Trabajo y Economía Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso Acepto as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento ás mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos aportados.

Abrir chat
1
Necesitas axuda?
Ola 👋, en que podemos axudarte?