Como entidade de caracter asociativo, AEIGA, mantén unha actividade permanente que se resume nas seguintes actuacións:

 • ASAMBLEAS XERAIS

 • XUNTAS DIRECTIVAS

 • PARTICIPACIÓN EN COMISIÓNS DE ESTUDO E MESAS DE DIÁLOGO

  Ex.: AEIGA é membro da Comisión de Seguemento sobre a reserva de contratos a centros especiais de emprego e ás empresas de inserción laboral da Xunta de Galicia.

 • XUNTANZAS DE TRABALLO:

  No sector público e privado:

  1. CON ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS:
   • Coa Xunta de Galicia: AEIGA mantén encontros regulares co departamento de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo e Benestar.
  2. CON ENTIDADES PRIVADAS:
   • Xuntanzas e encontros con diferentes entidades con obxeto de promover as empresas de inserción ou asesorar na creación de novas iniciativas.
 • ACTIVIDADE COMO SOCIA DE FAEDEI

  Federación de Empresas de Inserción.

  • Xuntas directivas.
  • Asembleas xerais.