XORNADA INFORMATIVA SOBRE EMPRESAS DE INSERCION LABORAL – FORMACIÓN PROFESIONAL

AEIGA levará a cabo a Xornada informativa sobre Empresas de Inserción Laboral o día 13 de abril de 2018, actividade subvencionada pola conselleria de política social (DX de Inclusión  social) e cofinanciada polo Fondo Social Europeo.