Xornada informativa: Sobre Empresas de Inserción Laboral- UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

AEIGA levará a cabo a Xornada informativa sobre Empresas de Inserción Laboral o día 11 de abril de 2018, actividade subvencionada pola Conselleria de Política social (DX de Inclusión Social) e cofinaciada polo Fondo social Europeo.

Lugar: Facultade Relacións Laborais – Santiago de Compostela